Organització productiva,
distribució i servei de proximitat

Horta-Cuina naix per a donar un servei integral als productors i productores de l'Horta i les comarques veïnes que desitgen accedir al canal de la restauració col·lectiva de forma agrupada, cooperativa i amb uns preus justos, incentivant un procés gradual d’organització i d’especialització a l’hora d’abastir col·lectivament als menjadors escolars.

Connectar la producció local amb les cuines escolars

D'una forma planificada, eficient i cooperativa.

Una oferta combinada

Unificació de l'oferta disponible dels diferents productors i productores, en coordinació amb la demanda dels equips de cuina.

Gestió de comandes, albarans, factures i traçabilitat

Coordinació del subministrament d'aliments, agrupació de factures i realització d'autoalbarans, autofactures i traçabilitat per a agilitzar les labors administratives.

Emmagatzematge, logística i distribució

Gràcies a la participació en el projecte de Mercavalència, Horta-Cuina disposa de la infraestructura possible per a recepcionar i emmagatzemar els aliments optimitzant el procés i garantint una cobertura de subministrament als centres escolars.

Què  aporta Horta_Cuina?

Facilita la intermediació comercial i administrativa entre la part productora i els equips de cuina, elaborant una planificació anual a partir de les necessitats dels equips de cuina i un procés gradual d’organització i d’especialització a l’hora d’abastir col·lectivament als menjadors escolars per part de les persones productores.

Un abastiment professionalitzat de productes ecològics certificats produïts  a l'Horta de València i les comarques veïnes.

Uns preus justos acordats de manera col·lectiva entre les persones productores.

Una coordinació i planificació entre la producció i els equips de cuina que preparen els menús de temporada en els centres de restauració col·lectiva.

Un producte fresc i de qualitat, directament de l'Horta al menjador, a través d'una distribució eficient i de proximitat.

Update cookies preferences